Formació continuada

Treballa amb nosaltres

Professionals qualificats

Grup Seven, apostem per la formació continuada del nostre equip de treball

A Grup Seven creiem en la formació al servei de la seguretat privada. Així, en coherència amb la nostra política de millora continuada dels nostres productes i serveis, innovació i la ferma voluntat d’oferir un servei integral de seguretat de qualitat als nostres clients comptem amb un sistema de formació continuada i especialitzada per al conjunt del nostre equip de treball en els diferents àmbits d’actuació.

Grup Seven, empresa líder en la prestació de serveis de seguretat privada a Lleida compta amb un programa de formació específic dirigit als seus professionals encaminat, fonamentalment, a millorar la seva capacitació per al desenvolupament de les funcions d’auxiliars de servei, controladors d’accessos, vigilants de seguretat, i que serveix per complementar i millorar la formació reglada anual obligatòria.

Per a l’exercici d’aquest servei, Grup Seven compta amb un elenc de professionals homologats i amb una llarga trajectòria i experiència contrastada al sector de la seguretat i la formació, sent aquest un dels principals valors afegits dels serveis de formació de Grup Seven , que uneixen a la seva capacitat formativa un coneixement directe i personal, de les necessitats, mancances, marc normatiu, treball de camp… en la realització dels serveis de seguretat privada.

Grup Seven, empresa lleidatana especialitzada en la prestació de serveis de seguretat i vigilància de béns mobles i immobles, control d’accessos, etc., és l’empresa líder del sector i amb més personal homologat, d’acord amb la legislació vigent, per prestar serveis seguretat, vigilància i personal d’admissió a Catalunya i Aragó.

  • Formació d’auxiliars de servei
  • Formació serveis de vigilància
  • Vigilants de seguretat
  • Control d’accessos
  • Cursos de formació escortes privats
  • Mòduls formatius específics