Auxiliars de servei

Tranquil·litat i eficàcia per a les vostres empreses, entitats, institucions

Professionals especialitzats, respostes eficaces

Grup Seven és una empresa especialitzada en oferir serveis auxiliars que ajuden a completar l’èxit en la celebració d’un esdeveniment o en el funcionament habitual correcte d’una empresa o entitat. Aquests serveis estan exercits per professionals especialitzats en cada matèria, tots sota el segell que distingeix el nostre treball: rigor, eficàcia, constància i innovació.

Amb aquesta diversificació de serveis complementaris, aconseguim accedir a tot un món d’intervencions, algunes interrelacionades entre si, que ens permeten treballar coordinadament amb els diferents departaments que conformen Grup Seven. Amb això, podem tenir un millor control del resultat final de les nostres prestacions, cosa que repercuteix en una major seguretat i confiança, tant pel client, com pel seu públic i els nostres professionals.

Cada intervenció és un repte dut a terme a mida del client i de les seves necessitats particulars. Amb aquests serveis, Grup Seven ha aconseguit convertir-se en tot un referent al nostre territori respecte a altres empreses prestatàries, marcant un abans i un després.

El nostre ventall de possibilitats no para de créixer, adaptant-se a la demanda que exigeix el mercat. Expliqui’ns què necessita i comprovarà la nostra capacitat d’adaptació.

Serveis auxiliars prestats:

 • Recepció de clients/públic
 • Informació en entrades i sortides
 • Control i orientació de visites
 • Centraleta
 • Consergeria/Porteria
 • Obertura i tancament de portes
 • Atenció i control de pàrquings
 • Control del trànsit per zones reservades
 • Control del funcionament de les instal·lacions i/o maquinària
 • Control d’entrades i sortides de mercaderies
 • Comprovació de les instal·lacions
 • Assegurar el compliment de la normativa per part dels clients o usuaris
 • Petició de carnets, documents acreditatius, etc… de caràcter intern
 • Conservació de jardins i piscines
 • Abastament de combustibles

Demaneu-nos pressupost

La seva seguretat i tranquil·litat el nostre principal objectiu