SEVENAPP

Accés a SEVENAPP

Tecnologia d’avantguarda

SEVENAPP, una nova manera d’entendre la interconnexió entre empresa, treballador i client

Després de mesos de treball, SEVENAPP, la nova web app creada per Grup Seven, ja és una realitat plenament operativa aportant així una gran millora i eficàcia en la relació comunicativa i la gestió dels serveis establerta entre aquesta empresa lleidatana especialitzada en la prestació de serveis de seguretat privada, control daccessos i serveis auxiliars, els seus treballadors/es i el client/a.

Els responsables de Grup Seven han desenvolupat aquesta web app des de zero, pensant i tenint en compte totes i cadascuna de les necessitats i característiques dels serveis prestats per aquesta empresa lleidatana de referència al sector de la seguretat privada, els serveis auxiliars i el control daccessos. El principal objectiu de Grup Seven amb la creació de Sevenapp és implementar una eina de treball que permeti millorar de manera significativa la gestió dels sistemes de treball i la intereconexió entre empresa, clients i treballadors/es; sempre cercant l’excel·lència en la prestació del servei i tractant de reduir al màxim l’error humà.

SEVENAPP és una web app que compta amb una interfície simple, un disseny segur i «responsiu»; pensat específicament per a dispositius mòbils i amb la voluntat que lexperiència de lusuari final sigui el més dinàmica i confortable possible. Ha estat desenvolupat amb els darrers estàndards de programació web i permet el seu ús sense necessitat d’instal·lar res als dispositius que l’utilitzin.

Aquesta web app és una aplicació d’ús exclusiu entre Grup Seven, el seu equip de professionals i els clients d’aquesta empresa lleidatana dirigida per Xavier Maza i Jorge Tirado. Aquesta aplicació millorarà i agilitzarà la relació entre la direcció de lempresa i el conjunt dels seus treballadors; així com, amb els seus clients, que en tot moment podran veure la planificació i el seguiment dels serveis contractats, fer consultes i modificacions, control d’incidències, consultes, etc.; a més de tenir accés a altres funcions de caràcter formatiu i informatiu.

A través de SEVENAPP es gestiona, es controla i es fa un seguiment dels treballs duts a terme pels vigilants, controladors d’accés i auxiliars de servei de Grup Seven. Es programen i actualitzen serveis, es declaren i gestionen incidències, es proposen canvis i millores. Aquesta aplicació compta, entre altres funcionalitats, amb diverses llistes de verificació per al control de tasques, rondes, visites. També és una aplicació amb una informació detallada sobre tota la normativa relacionada amb l’àmbit de la seguretat privada, formació, novetats i noves tendències del sector, etc.

Sens dubte, estem davant d’una nova eina de treball que aporta transparència, agilitat i economia de gestió, informació actualitzada, proximitat, compromís, eficàcia al trinomi format per Grup Seven-treballador/a-empresa